جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دفاع شخصی واقعی-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی) ۰۶:۵۶
دفاع شخصی واقعی-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی) ۰۶:۵۶
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ ۰۶:۵۶
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ
۲.۵ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
دفاع شخصی در دعوای خیابانی ۰۶:۵۶
دفاع شخصی در دعوای خیابانی
۲.۵ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک ۰۶:۰۴
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک
۲.۴ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ ۰۶:۵۶
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ
۲.۱ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک ۰۶:۰۴
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک
۱.۹ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش استفاده از زانو و پاها در دفاع شخصی ۰۵:۰۰
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-5 حرکت دفاع شخصی ۰۶:۳۷
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-5 حرکت دفاع شخصی ۰۶:۳۷

فنون دفاع شخصی

دفاع شخصی در دعوای خیابانی-آموزش حرفه ای دفاع شخصی-(چند نقطه اساسی سر برای حمله) ۰۶:۵۴
۱.۷ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
دفاع شخصی در دعوای خیابانی-آموزش آسان دفاع شخصی -(تکنیک لگد کشنده به زانو) ۰۶:۱۷
۱.۷ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
دفاع شخصی در دعوای خیابانی-آسان ترین آموزش دفاع شخصی-( نحوه ضربه به کشاله ران ) ۰۶:۵۶
۱.۶ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
دفاع شخصی در دعوای خیابانی-آموزش آسان دفاع شخصی -(تکنیک لگد کشنده به زانو) ۰۶:۱۷
۲۰۱ بازدید . ۱ ماه پیش
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ ۰۶:۵۶
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه ضربه ۰۷:۳۴
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک ۰۶:۰۴
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان-پایه پانچ ۰۶:۵۶
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی زنان- 10 تکنیک ۰۶:۰۴