جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دفاع شخصی واقعی-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی) ۰۶:۵۶
دفاع شخصی واقعی-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی) ۰۶:۵۶
دفاع شخصی در دعوای خیابانی ۰۶:۵۶
دفاع شخصی در دعوای خیابانی
۲.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش استفاده از زانو و پاها در دفاع شخصی ۰۵:۰۰
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی ۰۵:۵۲
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی ۰۵:۵۲
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دفاع از خود با استفاده از سلاح ۰۵:۰۰
آموزش دفاع از خود با استفاده از سلاح
۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فاع شخصی واقعی-( نقاط حساس در زانو و پاها ) ۰۶:۳۱

دفاع شخصی با چاقو

دفاع شخصی در دعوای خیابانی-آموزش آسان دفاع شخصی -(تکنیک لگد کشنده به زانو) ۰۶:۱۷
۲۲۱ بازدید . ۲ ماه پیش
چند نقطه اساسی سر برای حمله ۰۶:۵۴
دفاع شخصی در دعوای خیابانی ۰۶:۵۶
دفاع شخصی در دعوای خیابانی
۲.۵ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش دفاع از خود با استفاده از سلاح ۰۵:۰۰
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی ۰۵:۵۲
تکنیک های موثر برای یادگیری دفاع شخصی ۰۵:۵۲