جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تقویت و استواری عضلات مرکزی بدن با ورزش پیلاتس ۰۱:۲۴
تقویت و استواری عضلات مرکزی بدن با ورزش پیلاتس ۰۵:۱۸
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس ۰۶:۴۷
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی ۰۵:۳۵
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1 ۰۵:۳۱
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1
۱.۱ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو ۰۷:۰۶
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو
۱.۱ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه -حرکت پاها ۰۸:۴۰
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه -حرکت پاها
۱.۱ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-برپی از پهلو ۰۷:۵۹

مضرات ورزش پیلاتس

پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1 ۰۵:۳۱
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو ۰۷:۰۶
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه -حرکت پاها ۰۸:۴۰
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی ۰۵:۳۵
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس ۰۶:۴۷