جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش پیلاتس _ 10 حرکت مناسب باسن ۰۲:۳۹
آموزش پیلاتس _ 10 حرکت مناسب باسن
۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تقویت و استواری عضلات مرکزی بدن با ورزش پیلاتس ۰۱:۲۴
تقویت و استواری عضلات مرکزی بدن با ورزش پیلاتس ۰۵:۱۸
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس ۰۶:۴۷
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس
۳.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
افزایش بهبود وضعیت ماهیچه ها با ورزش پیلاتس ۰۳:۴۸
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی ۰۵:۳۵
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش پیلاتس پیلاتس _ 5 حرکات برای افراد مسن ۰۲:۲۳
آموزش پیلاتس _ انجام تمرین های قدرتی با کشش ۰۵:۰۶
آموزش حرکات پیلاتس مناسب برای تمام سنین ۰۳:۰۷
آموزش حرکات پیلاتس مناسب برای تمام سنین
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حرکات پیلاتس _ پل کردن بین شانه ها ۰۲:۰۶
آموزش حرکات پیلاتس _ پل کردن بین شانه ها
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1 ۰۵:۳۱
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1
۱.۱ هزار بازدید . ۳ ماه پیش

اصول ورزش پیلاتس

پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو 1 ۰۵:۳۱
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه-حرکت زانو ۰۷:۰۶
پیلاتس -پیلاتس با دستگاه -حرکت پاها ۰۸:۴۰
آموزش پیلاتس _ 10 حرکت مناسب باسن ۰۲:۳۹
آموزش پیلاتس _ 10 حرکت مناسب باسن
۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حرکات پیلاتس _ پل کردن بین شانه ها ۰۲:۰۶
آموزش حرکات ورزشی پیلاتس به صورت اصولی ۰۵:۳۵
افزایش تعادل و تحرک بدن با ورزش پیلاتس ۰۶:۴۷
آموزش حرکات پیلاتس مناسب برای تمام سنین ۰۳:۰۷