جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تمرینات متداول دریافت سرویس والیبال ۰۲:۱۸
تمرینات متداول دریافت سرویس والیبال
۵.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش وظیفه پاسور در ورزش والیبال ۰۲:۱۲
آموزش وظیفه پاسور در ورزش والیبال
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش ارسال توپ با ساعد در والیبال ۰۲:۰۸
آموزش ارسال توپ با ساعد در والیبال
۴.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تکنیک سرویس پرشی در ورزش والیبال کودکان ۰۲:۱۰
اموزش ضربات محکم دفاع در ورزش والیبال ۰۶:۴۴
اموزش ضربات محکم دفاع در ورزش والیبال
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تکنیک های پنجه در والیبال برای کودکان ۰۵:۰۵

آموزش والیبال به کودکان

آموزش والیبال - آموزش رایگان والیبال حرفه ای  - محافظت از مچ پا در والیبال ۰۸:۲۵
۱.۹ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
حرکت سه گام برای ضربه ۰۳:۵۱
حرکت سه گام برای ضربه
۸۴۷ بازدید . ۷ ماه پیش
اموزش ضربات محکم دفاع در ورزش والیبال ۰۶:۴۴
آموزش وظیفه پاسور در ورزش والیبال ۰۲:۱۲
تمرینات متداول دریافت سرویس والیبال ۰۲:۱۸