جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
طریقه بافت سبد گرد تریکو با قلاب ۰۴:۰۳
طریقه بافت سبد گرد تریکو با قلاب
۷.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بافت سبد تریکو قلبی با قلاب ۰۴:۲۸
بافت سبد تریکو قلبی با قلاب
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تریکو بافی ::: آموزش بافت کفی سبد دایره ای ۰۵:۲۶
تریکو بافی ::: آموزش بافت کفی سبد دایره ای
۴.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نحوه تریکو بافی سبد دایره ای همراه با درب ۰۷:۳۲
آموزش بافت دمپایی روفرشی با نخ تریکو ۰۷:۴۲
آموزش بافت دمپایی روفرشی با نخ تریکو
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش تریکو بافی پادری با قلاب برای آشپزخانه ۰۴:۱۰
آموزش تریکو بافی کوسن با کاموا درشت ۰۸:۵۵
آموزش تریکو بافی کوسن با کاموا درشت
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بافت دمپایی تریکو با نخ تیره رنگ ۰۴:۲۰
بافت دمپایی تریکو با نخ تیره رنگ
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش تریکو بافی سبد با دو رنگ نخ ۰۳:۵۳
آموزش تریکو بافی سبد با دو رنگ نخ
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تریکو بافی با دست | بافت پتو با نخ تریکو ۰۵:۱۹
تریکو بافی با دست | بافت پتو با نخ تریکو
۳.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش

اموزش تریکوبافی

آموزش کیف تریکو گرد-بافت کوله پشتی ۰۹:۱۱
بافت کیف تریکو- بافت کیف با دسته چوبی ۰۸:۵۰
بافت کیف با قلاب-بافت کیف تریکو ۰۹:۲۴
بافت کیف با قلاب-بافت کیف تریکو
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تریکو بافی ::: آموزش بافت کفی سبد دایره ای ۰۵:۲۶
بافت دمپایی تریکو با نخ تیره رنگ ۰۴:۲۰
بافت دمپایی تریکو با نخ تیره رنگ
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بافت پتو نرم و گرم تریکو با دست ۰۵:۱۱
بافت پتو نرم و گرم تریکو با دست
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش تریکو بافی کوسن با کاموا درشت ۰۸:۵۵
بافت سبد تریکو قلبی با قلاب ۰۴:۲۸
بافت سبد تریکو قلبی با قلاب
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
طریقه بافت سبد گرد تریکو با قلاب ۰۴:۰۳
طریقه بافت سبد گرد تریکو با قلاب
۷.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش