جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی ۰۱:۵۶
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صورت_Listening آموزش زبان روسیه - آموزش مهارت ۰۵:۴۲
صورت_Listening آموزش زبان روسیه - آموزش مهارت
۱.۴ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
ساختار گرامری اسامی با جنسیت مشترک در زبان روسی ۰۲:۰۷
آموزش حالت مفعولی غیر مستقیم (Dative) در زبان روسی ۰۲:۴۲
آموزش ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی ۰۱:۵۸
آموزش ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آشنایی با اقلیم آب و هوای شهر مسکو ۰۳:۲۴
آشنایی با اقلیم آب و هوای شهر مسکو
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تمامی قواعد موجود در زبان روسی ۰۳:۳۳
آموزش تمامی قواعد موجود در زبان روسی
۱.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش حالت فاعلی ( Nominative ) در زبان روسی ۰۳:۵۱
آموزش حالت فاعلی ( Nominative ) در زبان روسی
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی ۰۳:۵۲
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش

گرامر زبان روسی

صورت_Listening آموزش زبان روسیه - آموزش مهارت ۰۵:۴۲
آموزش تمامی قواعد موجود در زبان روسی ۰۳:۳۳
آموزش ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی ۰۱:۵۸
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی ۰۴:۵۴
آموزش حالت فاعلی ( Nominative ) در زبان روسی ۰۳:۵۱
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی ۰۳:۵۲
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی ۰۱:۵۶
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش