جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی ۰۱:۵۶
مکالمه زبان روسی | احساسات منفی
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صورت_Listening آموزش زبان روسیه - آموزش مهارت ۰۵:۴۲
صورت_Listening آموزش زبان روسیه - آموزش مهارت
۳.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ساختار گرامری اسامی با جنسیت مشترک در زبان روسی ۰۲:۰۷
آشنایی با اقلیم آب و هوای شهر مسکو ۰۳:۲۴
آشنایی با اقلیم آب و هوای شهر مسکو
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نکته برای مقابله با اضطراب گفتاری ۰۶:۵۸
نکته برای مقابله با اضطراب گفتاری
۲.۲ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
گرامر زبان روسی-زبان روسی-(اسم جنسیت ها) ۰۷:۰۸
گرامر زبان روسی-زبان روسی-(اسم جنسیت ها)
۱.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش حالت مفعولی غیر مستقیم (Dative) در زبان روسی ۰۲:۴۲
آموزش ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی ۰۱:۵۸
آموزش ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حالت فاعلی ( Nominative ) در زبان روسی ۰۳:۵۱
آموزش حالت فاعلی ( Nominative ) در زبان روسی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی ۰۳:۵۲
آموزش حالت فاعلی (Nominative) در زبان روسی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

الفبای زبان روسی