جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دوخت کیف ساده ۰۸:۳۸
دوخت کیف ساده
۶.۴ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
ساخت بند ساعت چرمی ۰۶:۱۱
ساخت بند ساعت چرمی
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش ساخت دستبند چرمی پسرانه ۰۱:۰۲
روش ساخت دستبند چرمی پسرانه
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش درست کردن دستبند چرمی دخترانه ۰۵:۵۹
آموزش درست کردن دستبند چرمی دخترانه
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش دوخت کیف پول با چرم ( چرم دوزی ) ۰۳:۲۶
روش دوخت کیف پول با چرم ( چرم دوزی )
۳.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش چرم دوزی با الگو _ کیف چرمی ۰۲:۳۵
آموزش چرم دوزی با الگو _ کیف چرمی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روشی ساده اما شیک برای ساخت دستبند چرمی ۰۴:۵۴
روشی ساده اما شیک برای ساخت دستبند چرمی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
استفاده از چرم برای دوخت بند برای ساعت ۰۵:۵۳
استفاده از چرم برای دوخت بند برای ساعت
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دوخت بند چرمی ساعت ۰۱:۳۱
آموزش دوخت بند چرمی ساعت
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دوخت جلد ( کاور ) چرمی برای دفترچه ۰۴:۲۷
آموزش دوخت جلد ( کاور ) چرمی برای دفترچه
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۴:۴۹
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۴:۴۹
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش

وسایل چرم دوزی

آموزش دوخت کیف پاسپورتی ۰۸:۳۶
آموزش دوخت کیف پاسپورتی
۵۳۱ بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش دوخت جا کارتی ۰۸:۰۱
آموزش دوخت جا کارتی
۳۴۲ بازدید . ۴ ماه پیش
دوخت کیف ساده - آموزش دوخت کیف چرم ۰۸:۱۳
دوخت کیف ساده ۰۸:۳۸
دوخت کیف ساده
۶.۴ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
اموزش دوخت کیف ساده - آموزش دوخت کیف چرم ۰۸:۱۹
آموزش دوخت کفش چرمی دست ساز ۰۴:۳۰
آموزش دوخت کفش چرمی دست ساز
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
استفاده از چرم برای دوخت بند برای ساعت ۰۵:۵۳
ساخت بند ساعت چرمی ۰۶:۱۱
ساخت بند ساعت چرمی
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش دوخت کیف پول با چرم ( چرم دوزی ) ۰۳:۲۶
آموزش دوخت جلد ( کاور ) چرمی برای دفترچه ۰۴:۲۷
روش ساخت دستبند چرمی پسرانه ۰۱:۰۲
روش ساخت دستبند چرمی پسرانه
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۴:۴۹
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۴:۴۹
چگونگی دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۴:۴۹
آموزش چرم دوزی با الگو _ کیف چرمی ۰۲:۳۵
آموزش چرم دوزی با الگو _ کیف چرمی
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دوخت کیف چرمی دوشی مناسب مدرسه ۰۳:۵۹
روشی ساده اما شیک برای ساخت دستبند چرمی ۰۴:۵۴
آموزش درست کردن دستبند چرمی دخترانه ۰۵:۵۹
آموزش دوخت بند چرمی ساعت ۰۱:۳۱
آموزش دوخت بند چرمی ساعت
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
لوازم دوخت کمربند چرمی به صورت حرفه ای ۰۱:۴۲