جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
طریقه نصب روکش پلاستیکی برای گلخانه ۰۳:۲۹
طریقه نصب روکش پلاستیکی برای گلخانه
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
روش ساخت گلخانه ی اسپانیا ۰۶:۰۱
روش ساخت گلخانه ی اسپانیا
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش ساخت گلخانه خانگی ۰۴:۰۸
آموزش ساخت گلخانه خانگی
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
مراحل احداث گلخانه در زمین شیب دار ۰۶:۱۰
مراحل احداث گلخانه در زمین شیب دار
۴.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سازه مناسب ساخت گلخانه مخصوص مناطق سردسیر ۰۶:۲۷
کشت ارقام جدید بذر گوجه در گلخانه حاتم ۰۰:۴۵
کشت ارقام جدید بذر گوجه در گلخانه حاتم
۲.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش ساخت گلخانه زیبا مناسب فضاهای کوچک ۰۶:۱۲
تفاوت کشت نشایی با کشت مستقیم!! ۰۱:۱۴
تفاوت کشت نشایی با کشت مستقیم!!
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش

کشت گلخانه ای

طریقه نصب روکش پلاستیکی برای گلخانه ۰۳:۲۹
مراحل احداث گلخانه در زمین شیب دار ۰۶:۱۰
روش ساخت گلخانه ی اسپانیا ۰۶:۰۱
روش ساخت گلخانه ی اسپانیا
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش ساخت گلخانه خانگی ۰۴:۰۸
آموزش ساخت گلخانه خانگی
۴.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش