جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش نحوه نصب نرم افزار HEC RAS ۰۴:۱۱
آموزش نحوه نصب نرم افزار HEC RAS
۲۵ بازدید . ۱ هفته پیش
آموزش نرم افزار RockLab ۰۲:۲۲
آموزش نرم افزار RockLab
۱۷ بازدید . ۱ هفته پیش
آشنایی مقدماتی با نرم افزار ArcGIS ۰۲:۲۹
آشنایی مقدماتی با نرم افزار ArcGIS
۱۳ بازدید . ۱ هفته پیش
آموزش نرم افزار SeismoSignal ۰۳:۱۶
آموزش نرم افزار SeismoSignal
۱۰ بازدید . ۱ هفته پیش
استفاده از مدل رقومی ارتفاعی- DEM- در نرم افزار ArcMap و ترسیم و استخراج هندسه رودخانه با استفاده از HEC-GeoRAS و استفاده از آن در مدل HEC RAS ۰۱:۳۲
۷ بازدید . ۱ هفته پیش

Hezar danesh

استفاده از مدل رقومی ارتفاعی- DEM- در نرم افزار ArcMap و ترسیم و استخراج هندسه رودخانه با استفاده از HEC-GeoRAS و استفاده از آن در مدل HEC RAS ۰۱:۳۲
۷ بازدید . ۱ هفته پیش
آموزش نرم افزار SeismoSignal ۰۳:۱۶
آموزش نرم افزار RockLab ۰۲:۲۲
آموزش نرم افزار RockLab
۱۷ بازدید . ۱ هفته پیش