جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
روماتیس چیست؟درمان دارد؟ ۰۱:۵۱
روماتیس چیست؟درمان دارد؟
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش باز کردن پک استریل ۰۳:۳۱
آموزش باز کردن پک استریل
۱.۵ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش نحوه تزریق عضلانی(IM) ۰۵:۲۵
آموزش نحوه تزریق عضلانی(IM)
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش نحوه زدن آنژیوکت(IV) ۰۷:۲۹
آموزش نحوه زدن آنژیوکت(IV)
۸۱۳ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش نحوه پوشیدن دستکش استریل ۰۲:۰۳
آموزش نحوه پوشیدن دستکش استریل
۷۴۰ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش نحوه خارج کردن دستکش آلوده از دست ۰۰:۳۴
آموزش آماده کردن آمپول جهت تزریق ۰۵:۱۴
آموزش آماده کردن آمپول جهت تزریق
۴۷۱ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش نحوه خون گیری از ورید(IV) ۰۸:۱۳
آموزش نحوه خون گیری از ورید(IV)
۳۳۷ بازدید . ۲ ماه پیش

کادر درمانی

آموزش نحوه پوشیدن دستکش استریل ۰۲:۰۳
آموزش نحوه خون گیری از ورید(IV) ۰۸:۱۳
آموزش نحوه تزریق عضلانی(IM) ۰۵:۲۵
آموزش نحوه تزریق عضلانی(IM)
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش نحوه زدن آنژیوکت(IV) ۰۷:۲۹
آموزش نحوه زدن آنژیوکت(IV)
۸۱۳ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش آماده کردن آمپول جهت تزریق ۰۵:۱۴
آموزش باز کردن پک استریل ۰۳:۳۱
آموزش باز کردن پک استریل
۱.۵ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
روماتیس چیست؟درمان دارد؟ ۰۱:۵۱
روماتیس چیست؟درمان دارد؟
۱.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش