جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نحوه کارکرد ریدر برد بلند RFID (انتن برد بلند UHF) ۰۲:۰۵
سیم بندی ریدر FG-81، کنترلر PC-3702 ۰۵:۰۷
سیم بندی ریدر FG-81، کنترلر PC-3702
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بررسی سیستم مدیریت پارکینگ با استفاده از ریدر برد بلند  RFIDمدل Pk-UHF101 و نرم افزار کنترل تردد فراگارد ۰۲:۳۸
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بررسی سیستم مدیریت پارکینگ با استفاده از ریدر برد بلند  RFIDمدل Pk-UHF101 و نرم افزار کنترل تردد فراگارد ۰۲:۳۸
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش

انتن برد بلند UHF

سیم بندی ریدر FG-81، کنترلر PC-3702 ۰۵:۰۷
سیم بندی ریدر FG-81، کنترلر PC-3702
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بررسی سیستم مدیریت پارکینگ با استفاده از ریدر برد بلند  RFIDمدل Pk-UHF101 و نرم افزار کنترل تردد فراگارد ۰۲:۳۸
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بررسی سیستم مدیریت پارکینگ با استفاده از ریدر برد بلند  RFIDمدل Pk-UHF101 و نرم افزار کنترل تردد فراگارد ۰۲:۳۸
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش