جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سونوگرافی های دوران بارداری ۰۳:۱۸
سونوگرافی های دوران بارداری
۲۶.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
اهمیت سونوگرافی آنومالی ۰۱:۴۷
اهمیت سونوگرافی آنومالی
۱۳.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
اولین سونوگرافی بارداری ۰۱:۲۴
اولین سونوگرافی بارداری
۱۳.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی ۰۱:۴۰
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی
۱۰.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ضرورت انجام آمنیوسنتز ۰۱:۳۵
ضرورت انجام آمنیوسنتز
۹.۸ هزار بازدید . ۸ ماه پیش

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی ۰۱:۴۰
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی
۱۰.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ضرورت انجام آمنیوسنتز ۰۱:۳۵
ضرورت انجام آمنیوسنتز
۹.۸ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
اهمیت سونوگرافی آنومالی ۰۱:۴۷
اهمیت سونوگرافی آنومالی
۱۳.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
سونوگرافی های دوران بارداری ۰۳:۱۸
سونوگرافی های دوران بارداری
۲۶.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
اولین سونوگرافی بارداری ۰۱:۲۴
اولین سونوگرافی بارداری
۱۳.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش