جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آزمایشات ضروری قبل بارداری ۰۴:۰۱
آزمایشات ضروری قبل بارداری
۵۰۹ بازدید . ۲ هفته پیش
چکاپ های قبل بارداری ۰۱:۱۵
چکاپ های قبل بارداری
۴۴۹ بازدید . ۲ هفته پیش
عوامل موثر بر آزمایش اسپرم ۰۱:۲۴
عوامل موثر بر آزمایش اسپرم
۳۸۱ بازدید . ۲ هفته پیش
آزمایش ذخیره تخمدان ۰۲:۱۱
آزمایش ذخیره تخمدان
۳۲۸ بازدید . ۲ هفته پیش
آزمایش دیابت بارداری ۰۱:۴۵
آزمایش دیابت بارداری
۲۶۵ بازدید . ۲ هفته پیش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ذخیره تخمدان ۰۲:۱۱
آزمایش ذخیره تخمدان
۳۲۸ بازدید . ۲ هفته پیش
آزمایش دیابت بارداری ۰۱:۴۵
آزمایش دیابت بارداری
۲۶۵ بازدید . ۲ هفته پیش
عوامل موثر بر آزمایش اسپرم ۰۱:۲۴
عوامل موثر بر آزمایش اسپرم
۳۸۱ بازدید . ۲ هفته پیش
چکاپ های قبل بارداری ۰۱:۱۵
چکاپ های قبل بارداری
۴۴۹ بازدید . ۲ هفته پیش
آزمایشات ضروری قبل بارداری ۰۴:۰۱
آزمایشات ضروری قبل بارداری
۵۰۹ بازدید . ۲ هفته پیش