جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی ۰۴:۴۸
آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غریق نجات - آموزش نجات فرد دچار مصدومیت نخاعی ۰۳:۳۹
آموزش غریق نجات | فنون غریق نجات | شنای زیرآبی ۰۱:۵۱
آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی برای نوزاد ۰۲:۰۹
آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی برای نوزاد ۰۲:۰۹
غریق نجات - آموزش شنای زیرآبی ۰۱:۴۸
غریق نجات - آموزش شنای زیرآبی
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش غریق نجات و تحوه برگرداندن فرد غرق شده ۰۱:۰۷
غریق نجات - آموزش استفاده از دستگاه ۰۳:۴۴
غریق نجات - آموزش استفاده از دستگاه
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش غواصی

آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی ۰۴:۴۸
آموزش غریق نجات - آموزش احیا قلبی
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غریق نجات - آموزش استفاده از دستگاه ۰۳:۴۴
غریق نجات - نحوه برگرداندن فرد غرق شده ۰۱:۰۷
غریق نجات - آموزش شنای زیرآبی ۰۱:۴۸
غریق نجات - آموزش شنای زیرآبی
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش