جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزشی حمام و سرویس بهداشتی ۰۲:۰۰
آموزشی حمام و سرویس بهداشتی
۵۵۰ بازدید . ۴ ماه پیش
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد ۰۳:۰۳
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد
۴۸۶ بازدید . ۷ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۴۷۹ بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش درج فرمول در اتوکد
۴۷۱ بازدید . ۷ ماه پیش
نقشه خوانی جدول نازک کاری ۰۴:۴۰
نقشه خوانی جدول نازک کاری
۴۷۰ بازدید . ۵ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۴۶۸ بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد ۰۶:۰۴
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد
۳۹۱ بازدید . ۷ ماه پیش
ترسیم پلان کف سازی ۰۴:۵۴
ترسیم پلان کف سازی
۳۹۰ بازدید . ۵ ماه پیش
بررسی طرح تفصیلی ۰۷:۰۲
بررسی طرح تفصیلی
۳۳۱ بازدید . ۵ ماه پیش
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی ۰۲:۱۲
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها
۲۸۴ بازدید . ۷ ماه پیش
تبدیل png به dwg ۰۲:۴۷
تبدیل png به dwg
۲۶۶ بازدید . ۷ ماه پیش

اموزش اتوکد

آموزشی حمام و سرویس بهداشتی ۰۲:۰۰
بررسی طرح تفصیلی ۰۷:۰۲
بررسی طرح تفصیلی
۳۳۱ بازدید . ۵ ماه پیش
نقشه خوانی جدول نازک کاری ۰۴:۴۰
ترسیم پلان کف سازی ۰۴:۵۴
ترسیم پلان کف سازی
۳۹۰ بازدید . ۵ ماه پیش
برش افقی در پله ها ۰۴:۲۲
برش افقی در پله ها
۲۲۲ بازدید . ۵ ماه پیش
دستور هایپرلینک (Hyperlink) اتوکد ۰۳:۰۳
منبع کمیسیون ماده صد ۰۳:۵۳
منبع کمیسیون ماده صد
۲۴۷ بازدید . ۷ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۴۶۸ بازدید . ۷ ماه پیش
تبدیل png به dwg ۰۲:۴۷
تبدیل png به dwg
۲۶۶ بازدید . ۷ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۴۷۹ بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵