جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستگاه کباب ترکی ۰۰:۳۵
دستگاه کباب ترکی
۹.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ترموباکس غذا ۰۰:۲۰
ترموباکس غذا
۸.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
چرخ گوشت فاما ۰۰:۵۹
چرخ گوشت فاما
۶.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بلندر صنعتی ۰۰:۲۸
بلندر صنعتی
۴.۹ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
کرپ ساز ۰۰:۲۳
کرپ ساز
۴.۹ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
خمیر پهن کن ۰۰:۳۳
خمیر پهن کن
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگا تانتونی کباب ۰۰:۲۴
دستگا تانتونی کباب
۴.۳ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
شیر شاور ۰۰:۱۵
شیر شاور
۴.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
مخلوط کن ویتامکس ۰۰:۵۸
مخلوط کن ویتامکس
۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
وافل ساز گرد ۰۰:۳۴
وافل ساز گرد
۴ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
دستگاه خمیر پهن کن ۰۰:۴۱
دستگاه خمیر پهن کن
۳.۸ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
خط سلف سرویس ۰۰:۵۲
خط سلف سرویس
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش

تجهیزات فود کورت

ترموباکس غذا ۰۰:۲۰
ترموباکس غذا
۸.۵ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
گریل های صنعتی آرکو تجهیز ۰۰:۱۶
گریل های صنعتی آرکو تجهیز
۱.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
شیر شاور ۰۰:۱۵
شیر شاور
۴.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
وافل ساز تخم مرغی ۰۰:۵۶
وافل ساز تخم مرغی
۲.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
دستگا تانتونی کباب ۰۰:۲۴
دستگا تانتونی کباب
۴.۳ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
جوجه گردان آرکو تجهیز ۰۰:۰۸
جوجه گردان آرکو تجهیز
۲.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
کالباس بر صنعتی سیرمن ۰۰:۵۰
کالباس بر صنعتی سیرمن
۲.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
فود تراک ۰۰:۴۲
فود تراک
۲ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
دستگاه خلال کن هالد ۰۰:۵۸
دستگاه خلال کن هالد
۱.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
دستگاه خلال کن هالد ۰۰:۵۸
دستگاه خلال کن هالد
۱.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
پیتزا ریلی ۰۰:۴۱
پیتزا ریلی
۱.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
کرپ ساز ۰۰:۲۳
کرپ ساز
۴.۹ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
وافل ساز گرد ۰۰:۳۴
وافل ساز گرد
۴ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
دستگاه تانتونی ۰۰:۰۷
دستگاه تانتونی
۴۶۴ بازدید . ۱۰ ماه پیش
بلندر صنعتی ۰۰:۲۸
بلندر صنعتی
۴.۹ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
دستگاه کباب ترکی ۰۰:۳۵
دستگاه کباب ترکی
۹.۹ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آب پرتقال گیری صنعتی زومکس ۰۰:۴۵
آب پرتقال گیری صنعتی زومکس
۱.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دستگاه جوجه گردان ۰۰:۰۹
دستگاه جوجه گردان
۱.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش