جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سن جراحی زیبایی واژینال ۰۲:۵۹
سن جراحی زیبایی واژینال
۲۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سرطان و زگیل تناسلی ۰۳:۱۰
سرطان و زگیل تناسلی
۲۰ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برداشتن زگیل تناسلی ۰۳:۰۲
برداشتن زگیل تناسلی
۱۸.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درمان تنگی واژن ۰۲:۴۰
درمان تنگی واژن
۱۶.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
واکسن زگیل تناسلی ۰۲:۳۹
واکسن زگیل تناسلی
۱۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

دکتر سعیده اسدی

برداشتن زگیل تناسلی ۰۳:۰۲
برداشتن زگیل تناسلی
۱۸.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درمان تنگی واژن ۰۲:۴۰
درمان تنگی واژن
۱۶.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
واکسن زگیل تناسلی ۰۲:۳۹
واکسن زگیل تناسلی
۱۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سن جراحی زیبایی واژینال ۰۲:۵۹
سن جراحی زیبایی واژینال
۲۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سرطان و زگیل تناسلی ۰۳:۱۰
سرطان و زگیل تناسلی
۲۰ هزار بازدید . ۱ سال پیش