جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
لابیاپلاستی با لیزر یا جراحی ۰۱:۱۸
لابیاپلاستی با لیزر یا جراحی
۱۲.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
درمان زگیل تناسلی ۰۱:۲۸
درمان زگیل تناسلی
۱۰.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
علائم و درمان عفونت واژن ۰۱:۵۲
علائم و درمان عفونت واژن
۱۰.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
درمان کیست تخمدان ۰۱:۱۳
درمان کیست تخمدان
۹.۲ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
بعد از عمل آی وی اف ۰۱:۲۴
بعد از عمل آی وی اف
۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
کنترل دیابت بارداری ۰۱:۲۴
کنترل دیابت بارداری
۸.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
تزریق واکسن کرونا در بارداری ۰۱:۴۴
تزریق واکسن کرونا در بارداری
۸.۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
کاندید انجام غربالگری جنین ۰۱:۴۶
کاندید انجام غربالگری جنین
۸.۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
درمان تنبلی تخمدان ۰۱:۳۴
درمان تنبلی تخمدان
۷.۳ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
عوامل موثر در موفقیت iui ۰۲:۰۱
عوامل موثر در موفقیت iui
۷.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
عمل زیبایی لابیاپلاستی ۰۲:۱۸
عمل زیبایی لابیاپلاستی
۶.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش

دکتر لاله صادقی

عمل زیبایی لابیاپلاستی ۰۲:۱۸
عمل زیبایی لابیاپلاستی
۶.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
عوامل موثر در موفقیت iui ۰۲:۰۱
عوامل موثر در موفقیت iui
۷.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
درمان تنبلی تخمدان ۰۱:۳۴
درمان تنبلی تخمدان
۷.۳ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
تزریق واکسن کرونا در بارداری ۰۱:۴۴
تزریق واکسن کرونا در بارداری
۸.۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
کاندید انجام غربالگری جنین ۰۱:۴۶
کاندید انجام غربالگری جنین
۸.۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
علائم و درمان عفونت واژن ۰۱:۵۲
علائم و درمان عفونت واژن
۱۰.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
کنترل دیابت بارداری ۰۱:۲۴
کنترل دیابت بارداری
۸.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
بعد از عمل آی وی اف ۰۱:۲۴
بعد از عمل آی وی اف
۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
درمان کیست تخمدان ۰۱:۱۳
درمان کیست تخمدان
۹.۲ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
لابیاپلاستی با لیزر یا جراحی ۰۱:۱۸
لابیاپلاستی با لیزر یا جراحی
۱۲.۳ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
درمان زگیل تناسلی ۰۱:۲۸
درمان زگیل تناسلی
۱۰.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش