جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
موجودی عجیب!!!!! ۰۱:۳۰
موجودی عجیب!!!!!
۲۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
موجودات فضایی عجیب ۰۰:۵۹
موجودات فضایی عجیب
۱۵.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
عظمت دنیا!(حتما ببینید) ۰۴:۰۹
عظمت دنیا!(حتما ببینید)
۱۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید) ۰۲:۵۵
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید)
۶.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نگهبانان کره ی زمین ۰۴:۲۹
نگهبانان کره ی زمین
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آغاز قرن 15 سال 1400 نیست!!!!!!(مهم مهم حتما ببینید) ۰۳:۳۷
سال نوری چیست؟ ۰۵:۳۷
سال نوری چیست؟
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حلقه ی ماه ۰۳:۵۲
حلقه ی ماه
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نجوم و ستاره شناسی ۰۴:۲۵
نجوم و ستاره شناسی
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی) ۰۶:۰۸
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی)
۲.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش ساده رصد ستارگان(حتما ببینید) ۰۲:۲۹
آموزش ساده رصد ستارگان(حتما ببینید)
۲.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

khalil alizadeh

غلبه بر جاذبه ۰۰:۱۴
غلبه بر جاذبه
۳۰۳ بازدید . ۲ ماه پیش
قمر بد بوی مشتری ۰۲:۱۸
قمر بد بوی مشتری
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش ساده رصد ستارگان(حتما ببینید) ۰۲:۲۹
نگهبانان کره ی زمین ۰۴:۲۹
نگهبانان کره ی زمین
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عظمت دنیا!(حتما ببینید) ۰۴:۰۹
عظمت دنیا!(حتما ببینید)
۱۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید) ۰۲:۵۵
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید)
۶.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی) ۰۶:۰۸
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی)
۲.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
موجودی عجیب!!!!! ۰۱:۳۰
موجودی عجیب!!!!!
۲۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حلقه ی ماه ۰۳:۵۲
حلقه ی ماه
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سیاره ی عطارد ۰۳:۲۴
سیاره ی عطارد
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
موجودات فضایی عجیب ۰۰:۵۹
موجودات فضایی عجیب
۱۵.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نجوم و ستاره شناسی ۰۴:۲۵
نجوم و ستاره شناسی
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
مقایسه ی سیارات ۰۴:۵۸
مقایسه ی سیارات
۱.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سال نوری چیست؟ ۰۵:۳۷
سال نوری چیست؟
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
لاوازیه ۰۲:۳۱
لاوازیه
۸۲۱ بازدید . ۲ سال پیش