جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
موجودی عجیب!!!!! ۰۱:۳۰
موجودی عجیب!!!!!
۲۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انرژی عجیب طبیعت ۰۲:۵۹
انرژی عجیب طبیعت
۱۶.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
موجودات فضایی عجیب ۰۰:۵۹
موجودات فضایی عجیب
۱۵.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
عظمت دنیا!(حتما ببینید) ۰۴:۰۹
عظمت دنیا!(حتما ببینید)
۱۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بیگ بنگ(حتما ببینید) ۰۰:۵۹
بیگ بنگ(حتما ببینید)
۹.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صوت چیست؟ ۰۱:۲۷
صوت چیست؟
۸.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید) ۰۲:۵۵
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید)
۶.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بشقاب پرنده(تایید شد!!؟) ۰۰:۵۹
بشقاب پرنده(تایید شد!!؟)
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
قیمت شهاب سنگ ۰۱:۵۷
قیمت شهاب سنگ
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نگهبانان کره ی زمین ۰۴:۲۹
نگهبانان کره ی زمین
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش

خلیل علیزاده

غلبه بر جاذبه ۰۰:۱۴
غلبه بر جاذبه
۳۰۳ بازدید . ۲ ماه پیش
پروژه سرکاری بشر-بشقاب پرنده ۰۵:۵۰
دروغی به نام بشقاب پرنده ۰۵:۵۰
دروغی به نام بشقاب پرنده
۱۳۵ بازدید . ۳ ماه پیش
قیمت شهاب سنگ ۰۱:۵۷
قیمت شهاب سنگ
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
شعور طبیعت! ۰۱:۵۴
شعور طبیعت!
۳.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انرژی عجیب طبیعت ۰۲:۵۹
انرژی عجیب طبیعت
۱۶.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سیاره ی مشتری عجیب ۰۱:۵۲
سیاره ی مشتری عجیب
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بیگ بنگ(حتما ببینید) ۰۰:۵۹
بیگ بنگ(حتما ببینید)
۹.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
زمین مسطح یا کروی؟ ۰۶:۳۸
زمین مسطح یا کروی؟
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بشقاب پرنده(تایید شد!!؟) ۰۰:۵۹
بشقاب پرنده(تایید شد!!؟)
۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
قمر بد بوی مشتری ۰۲:۱۸
قمر بد بوی مشتری
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صوت چیست؟ ۰۱:۲۷
صوت چیست؟
۸.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جنس شهاب سنگ ها ۰۰:۵۹
جنس شهاب سنگ ها
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش ساده رصد ستارگان(حتما ببینید) ۰۲:۲۹
نجوم-فیزیک(فوق العاده حتما ببینید) ۰۰:۱۵
نگهبانان کره ی زمین ۰۴:۲۹
نگهبانان کره ی زمین
۴.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عظمت دنیا!(حتما ببینید) ۰۴:۰۹
عظمت دنیا!(حتما ببینید)
۱۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید) ۰۲:۵۵
بازنشر تا پایتخت(حتماً ببینید)
۶.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی) ۰۶:۰۸
سفر به زهره(جهنم منظومه شمسی)
۲.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
موجودی عجیب!!!!! ۰۱:۳۰
موجودی عجیب!!!!!
۲۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حلقه ی ماه ۰۳:۵۲
حلقه ی ماه
۳.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش