جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
میزان قندخون هرفرد چقدر باید باشد؟ ۰۰:۵۴
میزان قندخون هرفرد چقدر باید باشد؟
۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اولین درمان قطعی دیابت ۰۰:۳۵
اولین درمان قطعی دیابت
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
کاهش قند خون در طب سنتی ۰۰:۵۳
کاهش قند خون در طب سنتی
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
چگونه میتوان قند خون را کنترل کرد؟ ۰۱:۳۵
چگونه میتوان قند خون را کنترل کرد؟
۱.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تجربه شخصی بیمار درمان شده قندخون ۰۰:۵۹
تجربه شخصی بیمار درمان شده قندخون
۱.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان قطعی قندخون ۰۱:۰۰
درمان قطعی قندخون
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش

کنترل قندخون

درمان قطعی قندخون ۰۱:۰۰
درمان قطعی قندخون
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کاهش قند خون در طب سنتی ۰۰:۵۳
کاهش قند خون در طب سنتی
۳.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اولین درمان قطعی دیابت ۰۰:۳۵
اولین درمان قطعی دیابت
۶.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
چگونه میتوان قند خون را کنترل کرد؟ ۰۱:۳۵