جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زبان ترکی-مکالمه زبان ترکی-محل دریافت بلیط ۰۱:۵۲
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۴.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر) ۰۲:۰۶
۴.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( آشنایی با ساختار حالت مجهول ) ۰۳:۴۴
۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی
۱.۷ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
آموزش زبان ترکی - نحوه بیان دریافت بلیط ۰۳:۱۵
آموزش زبان ترکی - نحوه بیان دریافت بلیط
۱.۲ هزار بازدید . ۴ ماه پیش

یادگیری زبان ترکی

آموزش مهارت Speaking | خرید مواد غذایی ۰۴:۰۱
آموزش زبان ترکی - نحوه بیان دریافت بلیط ۰۳:۱۵
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی(ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی) ۰۴:۱۱
۴.۵ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر) ۰۲:۰۶
۴.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش زبان ترکی|آموزش ترکی|مکالمه زبان ترکی( آشنایی با ساختار حالت مجهول ) ۰۳:۴۴
۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش