جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
معرفي تكنيك منحصر به فرد Endo-RF Subcision با استفاده از دستگاه آفروديت توليدي شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان توسط استاد گرامي جناب آقاي دكتر اوجاقي ۰۷:۰۷
۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کانولا جهت سابسیژن اسکارهای پوستی ۰۲:۴۶
کانولا جهت سابسیژن اسکارهای پوستی
۵.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کانولا جهت سابسیژن اسکارهای پوستی ۰۲:۴۶
کانولا جهت سابسیژن اسکارهای پوستی
۴.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SUPER FUE ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SUPER FUE
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو(SFT) Special Follicular Transplantation ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو Special Follicular Transplantation (SFT) ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو Special Follicular Transplantation (SFT) ۰۳:۱۴

فن آوران سپید جامگان

شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان ۰۶:۵۶
دستگاه پزشکی Artemisia ۰۰:۴۳
دستگاه پزشکی Artemisia
۲.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دستگاه FUME ELIMINATOR ۰۰:۰۶
دستگاه FUME ELIMINATOR
۱.۵ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دستگاه جوانسازی پوست RF Subcision ۰۱:۱۰
دستگاه جوانسازی پوست RF Subcision
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
PRP KIT شرکت فن آوران سپید جامگان ۰۳:۲۴
PRP KIT شرکت فن آوران سپید جامگان
۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه پزشکی  Flora ۰۰:۴۰
دستگاه پزشکی Flora
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستگاه پزشکی ED-DBD Plasma ۰۰:۴۲
دستگاه پزشکی ED-DBD Plasma
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT ۰۳:۱۴
یونیت اختصاصی کاشت مو SFT
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کانولا جهت سابسیژن اسکارهای پوستی ۰۲:۴۶
دستگاه Aphrodite ۰۱:۲۲
دستگاه Aphrodite
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
PRP KIT شرکت فن آوران سپید جامگان ۰۳:۲۴
PRP KIT شرکت فن آوران سپید جامگان
۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش