جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
درمان گیاهی دیابت ۰۰:۳۵
درمان گیاهی دیابت
۹.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
بیماری دیابت درمان میشود! ۰۲:۴۳
بیماری دیابت درمان میشود!
۸.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان دیابت ۰۲:۲۰
درمان دیابت
۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
علائم معده سرد چیست؟ ۰۰:۴۳
علائم معده سرد چیست؟
۴.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علائم دیابت نوع 2 چیست؟ ۰۱:۲۰
علائم دیابت نوع 2 چیست؟
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
زخم ودرد دیابتی ها ودرمان آن ۰۲:۳۰
زخم ودرد دیابتی ها ودرمان آن
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
رمان جدید دیابت ۰۷:۰۲
رمان جدید دیابت
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان دیابت به روش سنتی و بدون هزینه هنگفت ۰۰:۵۸

#دیابت

درمان دیابت ۰۲:۲۰
درمان دیابت
۶.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بیماری دیابت درمان میشود! ۰۲:۴۳
بیماری دیابت درمان میشود!
۸.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
زخم ودرد دیابتی ها ودرمان آن ۰۲:۳۰
زخم ودرد دیابتی ها ودرمان آن
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
رمان جدید دیابت ۰۷:۰۲
رمان جدید دیابت
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علائم دیابت نوع 2 چیست؟ ۰۱:۲۰
علائم دیابت نوع 2 چیست؟
۳.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
درمان گیاهی دیابت ۰۰:۳۵
درمان گیاهی دیابت
۹.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
علائم معده سرد چیست؟ ۰۰:۴۳
علائم معده سرد چیست؟
۴.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش