جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
درد زانو، قسمت سوم، منیسک و‌رباط صلیبی ۰۵:۵۰
سردردهای با منشاء گردنی ۰۵:۱۸
سردردهای با منشاء گردنی
۹۵ بازدید . ۳ ماه پیش
انگشت ماشه ای ۰۴:۳۴
انگشت ماشه ای
۹۲ بازدید . ۳ ماه پیش
لخته شدن خون در وریدهای عمقی (DVT) ۰۴:۴۵
لخته شدن خون در وریدهای عمقی (DVT)
۹۲ بازدید . ۲ ماه پیش
کیست پشت زانو ۰۳:۲۸
کیست پشت زانو
۸۹ بازدید . ۳ ماه پیش
آب درمانی ۰۶:۳۸
آب درمانی
۵۱ بازدید . ۲ ماه پیش
درد مچ دست ۰۶:۵۹
درد مچ دست
۴۵ بازدید . ۱ ماه پیش
انحراف ستون فقرات ۰۷:۲۷
انحراف ستون فقرات
۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
پیج خوردگی مچ پا ۰۶:۵۴
پیج خوردگی مچ پا
۳۲ بازدید . ۱ ماه پیش
درمان قطعی و همیشگی!!!؟؟؟ ۰۶:۴۳
درمان قطعی و همیشگی!!!؟؟؟
۱۱ بازدید . ۶ روز پیش

بهترین کلینیک طب فیزیکی

درمان قطعی و همیشگی!!!؟؟؟ ۰۶:۴۳
درمان قطعی و همیشگی!!!؟؟؟
۱۱ بازدید . ۶ روز پیش
پیج خوردگی مچ پا ۰۶:۵۴
پیج خوردگی مچ پا
۳۲ بازدید . ۱ ماه پیش
درد مچ دست ۰۶:۵۹
درد مچ دست
۴۵ بازدید . ۱ ماه پیش
انحراف ستون فقرات ۰۷:۲۷
انحراف ستون فقرات
۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
آب درمانی ۰۶:۳۸
آب درمانی
۵۱ بازدید . ۲ ماه پیش
لخته شدن خون در وریدهای عمقی (DVT) ۰۴:۴۵
انگشت ماشه ای ۰۴:۳۴
انگشت ماشه ای
۹۲ بازدید . ۳ ماه پیش
کیست پشت زانو ۰۳:۲۸
کیست پشت زانو
۸۹ بازدید . ۳ ماه پیش
سردردهای با منشاء گردنی ۰۵:۱۸
سردردهای با منشاء گردنی
۹۵ بازدید . ۳ ماه پیش