جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شمن رضایی (خشونت خانگی) ۰۱:۴۷
شمن رضایی (خشونت خانگی)
۲۷۶ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضایی ( مشاوره پیش از ازدواج ) ۰۲:۳۳
شمن رضایی ( مشاوره پیش از ازدواج )
۱۹۸ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضائی ( دروغ گویی زوجین ) ۰۱:۳۸
شمن رضائی ( دروغ گویی زوجین )
۱۸۹ بازدید . ۶ ماه پیش
دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی ۰۱:۴۹
دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی
۱۸۶ بازدید . ۶ ماه پیش
قوانین طلایی دعوای زن و شوهر ۰۲:۱۲
قوانین طلایی دعوای زن و شوهر
۱۸۴ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضایی ( طلاق عاطفی 2 ) ۰۲:۳۶
شمن رضایی ( طلاق عاطفی 2 )
۱۷۶ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضائی ( دلایل طلاق ) ۰۱:۳۰
شمن رضائی ( دلایل طلاق )
۱۷۵ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضایی ( بدبینی زوجین ) ۰۱:۴۷
شمن رضایی ( بدبینی زوجین )
۱۶۴ بازدید . ۶ ماه پیش

روانشناس شمن رضایی

قوانین طلایی دعوای زن و شوهر ۰۲:۱۲
شمن رضائی ( دلایل طلاق ) ۰۱:۳۰
شمن رضائی ( دلایل طلاق )
۱۷۵ بازدید . ۶ ماه پیش
دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی ۰۱:۴۹
شمن رضائی ( دروغ گویی زوجین ) ۰۱:۳۸
شمن رضایی (خشونت خانگی) ۰۱:۴۷
شمن رضایی (خشونت خانگی)
۲۷۶ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضایی ( بدبینی زوجین ) ۰۱:۴۷
شمن رضایی ( بدبینی زوجین )
۱۶۴ بازدید . ۶ ماه پیش
شمن رضایی ( مشاوره پیش از ازدواج ) ۰۲:۳۳
شمن رضایی ( طلاق عاطفی 2 ) ۰۲:۳۶
شمن رضایی ( طلاق عاطفی 2 )
۱۷۶ بازدید . ۶ ماه پیش