جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۵.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
زایلین ۰۳:۵۶
زایلین
۷۱۵ بازدید . ۲ سال پیش

پتروشیمی دانشمند

زایلین ۰۳:۵۶
زایلین
۷۱۵ بازدید . ۲ سال پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۵.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش