جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
هیدروکسید سدیم ۰۱:۴۵
هیدروکسید سدیم
۸۲۳ بازدید . ۲ سال پیش
گلوکونات سدیم ۰۲:۵۰
گلوکونات سدیم
۷۱۰ بازدید . ۲ سال پیش

سدیم

نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
هیدروکسید سدیم ۰۱:۴۵
هیدروکسید سدیم
۸۲۳ بازدید . ۲ سال پیش
گلوکونات سدیم ۰۲:۵۰
گلوکونات سدیم
۷۱۰ بازدید . ۲ سال پیش