جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
مهندسی ژنتیک و کاربرد های آن ۰۱:۵۸
مهندسی ژنتیک و کاربرد های آن
۶۰۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک ۰۱:۵۴
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک
۴۵۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
موسسه آزمایشگاهی و تحقیقاتی آرشا دانش ۰۰:۵۸
مدرسه بهاره آرشا دانش ۰۲:۱۷
مدرسه بهاره آرشا دانش
۳۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۳۳۴ بازدید . ۸ ماه پیش

کارآموزی

مدرسه بهاره آرشا دانش ۰۲:۱۷
مدرسه بهاره آرشا دانش
۳۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۳۳۴ بازدید . ۸ ماه پیش
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک ۰۱:۵۴
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک
۴۵۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
مهندسی ژنتیک و کاربرد های آن ۰۱:۵۸