جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد
۴.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
تلفیق چند دستور در اتوکد
۳.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آوردن PDF به اتوکد ۰۳:۵۳
آوردن PDF به اتوکد
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برنامه کاتب ۰۴:۳۱
برنامه کاتب
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد ۰۱:۳۵
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بررسی قانون شهرداری ها ۰۴:۰۷
بررسی قانون شهرداری ها
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی ۰۲:۱۲
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD ۰۲:۱۷
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طراحی نقشه بر اساس ضوابط آتش نشانی ۰۵:۱۶
طراحی نقشه بر اساس ضوابط آتش نشانی
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عدم شانه گیر شدن تیرها ۰۴:۰۰
عدم شانه گیر شدن تیرها
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

آموزش نقشه کشی

آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد ۰۸:۰۷
آموزش نقشه کشی با اتوکد ۰۸:۳۸
آموزش نقشه کشی با اتوکد
۴۹ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش 2022 autocad ۰۸:۳۸
آموزش 2022 autocad
۲۵ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش نقشه کشی ۰۸:۳۶
آموزش نقشه کشی
۴۷ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش پروژه محور اتوکد ۰۸:۵۱
آموزش پروژه محور اتوکد
۳۰ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش اتوکد 2022 ۰۸:۴۷
آموزش اتوکد 2022
۳۳ بازدید . ۱ ماه پیش
دوره آموزش اتوکد ۰۸:۱۳
دوره آموزش اتوکد
۳۴ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش اتوکد عمومی ۰۸:۵۵
آموزش اتوکد عمومی
۳۷ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش اتوکد سه بعدی ۰۹:۰۸
آموزش اتوکد سه بعدی
۲۷ بازدید . ۱ ماه پیش
پکیج آموزش تخصصی اتوکد ۰۸:۳۰
پکیج آموزش تخصصی اتوکد
۳۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش مقدماتی تا پیشرفته اتوکد ۰۹:۱۸
آموزش اتوکد ۰۹:۱۸
آموزش اتوکد
۲۵ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش فاز دو ۰۸:۰۵
آموزش فاز دو
۳۰ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش ترسیم پلان با اتوکد ۰۹:۱۷
آموزش اتوکد autocad ۰۸:۳۱
آموزش اتوکد autocad
۳۱ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش autocad ۰۷:۵۶
آموزش autocad
۲۹ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش ترسیم پلان با اتوکد ۰۹:۲۱
آموزش ترسیمات دو بعدی با اتوکد ۱۰:۱۲
دوره آموزش اتوکد ۰۷:۵۳
دوره آموزش اتوکد
۲۴ بازدید . ۲ ماه پیش
پکیج آموزش تخصصی اتوکد ۰۸:۲۱
پکیج آموزش تخصصی اتوکد
۲۲ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش اتوکد سه بعدی ۰۷:۳۲
آموزش اتوکد سه بعدی
۱۰۴ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش اتوکد عمومی ۰۸:۲۵
آموزش اتوکد عمومی
۲۴ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش اتوکد تخصصی ۰۹:۱۲
آموزش اتوکد تخصصی
۲۱ بازدید . ۲ ماه پیش
آموزش جامع اتوکد ۰۹:۲۱
آموزش جامع اتوکد
۱۵۲ بازدید . ۲ ماه پیش