جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش  تکنیک نجات دادن غریق ۰۷:۱۷
آموزش تکنیک نجات دادن غریق
۲.۹ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش تکنیک شیرجه غریق نجات ۰۷:۲۶
آموزش تکنیک شیرجه غریق نجات
۲.۲ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش غواصی - آموزش حرکات دست و پا در شنای پشت ۰۵:۰۶
آموزش حرکات دست در کرال سینه ۰۴:۰۶
آموزش حرکات دست در کرال سینه
۱.۳ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
غریق نجات - روش نجات غریق از آب ۰۵:۴۰
غریق نجات - روش نجات غریق از آب
۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش

فدراسیون نجات غریق و غواصی

آموزش حرکات دست و نفس گیری ۰۵:۲۳
آموزش حرکات دست و نفس گیری
۲۰۳ بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش  تکنیک نجات دادن غریق ۰۷:۱۷
آموزش تکنیک نجات دادن غریق
۲.۹ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش تکنیک شیرجه غریق نجات ۰۷:۲۶
آموزش تکنیک شیرجه غریق نجات
۲.۲ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش حرکات دست در کرال سینه ۰۴:۰۶
آموزش حرکات دست در کرال سینه
۱.۳ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
غریق نجات - روش نجات غریق از آب ۰۵:۴۰
غریق نجات - روش نجات غریق از آب
۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش