جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش نحوه نصب نرم افزار FLOW 3D ۰۵:۴۱
آموزش نحوه نصب نرم افزار FLOW 3D
۶۲ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش نحوه نصب نرم افزار HEC RAS ۰۴:۱۱
آموزش نحوه نصب نرم افزار HEC RAS
۴۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش نرم افزار RockLab ۰۲:۲۲
آموزش نرم افزار RockLab
۲۸ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش نرم افزار SeismoSignal ۰۳:۱۶
آموزش نرم افزار SeismoSignal
۲۷ بازدید . ۱ ماه پیش
وارد کردن مشخصات لوله ها در WaterGEMS ۰۱:۴۳

هزار دانش

استفاده از مدل رقومی ارتفاعی- DEM- در نرم افزار ArcMap و ترسیم و استخراج هندسه رودخانه با استفاده از HEC-GeoRAS و استفاده از آن در مدل HEC RAS ۰۱:۳۲
۱۷ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش نرم افزار SeismoSignal ۰۳:۱۶
آموزش نرم افزار RockLab ۰۲:۲۲