جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شستشوی رزین های صنعتی ۰۰:۳۲
شستشوی رزین های صنعتی
۴.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
با صدا  تماشا کنید ضدعفونی هتل پارسیان کوثر اصفهان با محلول ضدعفونی کننده ارگانیک فوداسیب آرال شیمی ۰۱:۲۰
۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ضدعفونی موثرخطوط انتقال آب و فاضلاب ها.جدار های چاه های آب و لوله های اسکرین ۰۰:۴۳
۲.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
محلول قارچ کش ضد باکتری ارگانیک ۰۷:۳۶
محلول قارچ کش ضد باکتری ارگانیک
۲.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده فوداسیب ۰۰:۴۴
0 تا 100 بسته بندی مرغ ۰۴:۳۹
0 تا 100 بسته بندی مرغ
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضدعفونی سیستم های cip ۰۱:۵۴
ضدعفونی سیستم های cip
۲.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تفاوت کشت نشایی با کشت مستقیم!! ۰۱:۱۴
تفاوت کشت نشایی با کشت مستقیم!!
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضدعفونی سالن های پرورش قارچ ۰۱:۰۶
ضدعفونی سالن های پرورش قارچ
۱.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش

آرال شیمی

0 تا 100 بسته بندی مرغ ۰۴:۳۹
0 تا 100 بسته بندی مرغ
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضدعفونی سیستم های cip ۰۱:۵۴
ضدعفونی سیستم های cip
۲.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
شستشوی رزین های صنعتی ۰۰:۳۲
شستشوی رزین های صنعتی
۴.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ضدعفونی سالن های پرورش قارچ ۰۱:۰۶
ضدعفونی موثرخطوط انتقال آب و فاضلاب ها.جدار های چاه های آب و لوله های اسکرین ۰۰:۴۳
۲.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
با صدا  تماشا کنید ضدعفونی هتل پارسیان کوثر اصفهان با محلول ضدعفونی کننده ارگانیک فوداسیب آرال شیمی ۰۱:۲۰
۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش