جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد ۰۲:۱۱
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آوردن PDF به اتوکد ۰۳:۵۳
آوردن PDF به اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
تلفیق چند دستور در اتوکد
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد ۰۱:۳۵
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Mirror در اتوکد ۰۳:۰۱
آموزش دستور Mirror در اتوکد
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برنامه کاتب ۰۴:۳۱
برنامه کاتب
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی ۰۲:۱۲
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی
۱.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش

آموزش نقشه خوانی

اجرا سوله ۰۷:۵۵
اجرا سوله
۶۵۲ بازدید . ۴ ماه پیش
نقشه خوانی تیر سازه بتنی ۰۹:۵۰
نقشه خوانی تیر سازه بتنی
۱.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
درز انقطاع در ساختمان‌های مصالح بنایی ۰۲:۱۲
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد ۰۱:۳۵
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD ۰۲:۱۷
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
تلفیق چند دستور در اتوکد
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برنامه کاتب ۰۴:۳۱
برنامه کاتب
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طراحی نقشه بر اساس ضوابط آتش نشانی ۰۵:۱۶
عدم شانه گیر شدن تیرها ۰۴:۰۰
عدم شانه گیر شدن تیرها
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلان مبلمان منصوب ۰۲:۳۸
پلان مبلمان منصوب
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آوردن PDF به اتوکد ۰۳:۵۳
آوردن PDF به اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد ۰۲:۱۱
متغیر MirrHatch ۰۳:۲۴
متغیر MirrHatch
۶۳۲ بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Mirror در اتوکد ۰۳:۰۱
آموزش دستور Mirror در اتوکد
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش