جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
روز پدر مبارک ۰۰:۴۵
روز پدر مبارک
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
همبستگی در برابر کرونا ۰۰:۲۳
همبستگی در برابر کرونا
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روز مادر ۰۱:۳۵
روز مادر
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان ۰۹:۰۴
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان
۲.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
در خانه میمانیم ۰۰:۲۳
در خانه میمانیم
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
معرفی اسکلت پیچ و مهره ای ساختمان ۰۰:۳۰
معرفی اسکلت پیچ و مهره ای ساختمان
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تعریف کلاف (کویل) ورق فولادی و فرآیند کلاف پیچی ۰۰:۳۰
انواع روش و استانداردهای جوشکاری میلگرد ۰۰:۳۰
انواع روش و استانداردهای جوشکاری میلگرد
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
همه با هم کرونا را شکست میدهیم ۰۰:۲۰
همه با هم کرونا را شکست میدهیم
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند ۰۰:۵۸
میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

مرکزآهن

پیش بینی بازار بورس در سال ۹۹ ۰۱:۴۷
همبستگی در برابر کرونا ۰۰:۲۳
همبستگی در برابر کرونا
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
در خانه میمانیم ۰۰:۲۳
در خانه میمانیم
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
همه با هم کرونا را شکست میدهیم ۰۰:۲۰
همه با هم کرونا را شکست میدهیم
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
روز پدر مبارک ۰۰:۴۵
روز پدر مبارک
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند ۰۰:۵۸
روز مادر ۰۱:۳۵
روز مادر
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان ۰۹:۰۴
معرفی اسکلت پیچ و مهره ای ساختمان ۰۰:۳۰