جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
قوی ترین مترجمین
۱۳.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
نحوه برندسازی شخصی ۱۰:۰۵
نحوه برندسازی شخصی
۹.۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
قوی ترین مترجمین کشور ۰۲:۳۶
قوی ترین مترجمین کشور
۹.۱ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۵۶
برند سازی شخصی
۸.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
برند سازی شخصی ۰۴:۱۹
برند سازی شخصی
۶.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۶.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ترنسکرایب چیست؟ ۰۲:۴۳
ترنسکرایب چیست؟
۵.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
بهترین مترجمین ۰۲:۲۷
بهترین مترجمین
۵.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
چهارشنبه سوری ۰۱:۰۰
چهارشنبه سوری
۵.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان ۰۱:۱۰
گروه مترجمین دکتر اباصلتیان
۵.۴ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
مبانی برند سازی شخصی ۰۲:۳۲
مبانی برند سازی شخصی
۵.۴ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
قوی ترین تیم ترجمه ۰۲:۴۶
قوی ترین تیم ترجمه
۵.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

آموزش تافل

گروه اندیشی ۰۴:۱۳
زبان بدن ۰۴:۰۷
زبان بدن
۶.۷ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
ترجمه سریع ۰۲:۱۸
قوی ترین مترجمین ۰۲:۲۷
تیم ترجمه ۰۲:۴۰