جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون
۶.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ع ئ حرفی اویرنک ۰۰:۴۲
ع ئ حرفی اویرنک
۴.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شیر و سیچان ۰۴:۰۸
شیر و سیچان
۴.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون
۴.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
چه چل چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چیلله نیز مبارک اولسون ۰۳:۲۰
چیلله نیز مبارک اولسون
۳.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش

türkcə öyrənirəm

امینین یاخشیلیغی ۰۲:۱۱
امینین یاخشیلیغی
۲۷۹ بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
دوستلاشمیش ناغیللار ۱۱:۰۸
دوستلاشمیش ناغیللار
۴۸۳ بازدید . ۴ سال پیش
دوستلاشمیش ناغیللار ۱۱:۰۸
دوستلاشمیش ناغیللار
۴۲۰ بازدید . ۴ سال پیش
جیرتدان و شاهزاده ۰۷:۴۱
جیرتدان و شاهزاده
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
جیرتدان ناغیلی ۰۸:۰۹
جیرتدان ناغیلی
۳۱۵ بازدید . ۴ سال پیش
چیرکین قول ۰۶:۰۵
چیرکین قول
۶۲۵ بازدید . ۴ سال پیش
جاناوار و دورنا ۰۱:۱۴
جاناوار و دورنا
۳۴۵ بازدید . ۴ سال پیش
بوز قوش و چیچکلر ۰۲:۴۹
بوز قوش و چیچکلر
۴۰۸ بازدید . ۴ سال پیش
بیب باب ناغیلی ۰۴:۱۸
بیب باب ناغیلی
۷۷۶ بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بابا و نوه ۰۲:۳۳
بابا و نوه
۱.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آت و اششک ۰۲:۴۶
آت و اششک
۳۶۳ بازدید . ۴ سال پیش
آت و جاناوار ۰۱:۱۲
آت و جاناوار
۳۶۳ بازدید . ۴ سال پیش
آل توخماغیم ، وور توخماغیم ۰۷:۰۱
آل توخماغیم ، وور توخماغیم
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آدسیز بارماقلار ۰۷:۳۰
آدسیز بارماقلار
۲۱۸ بازدید . ۴ سال پیش
آج گوز سینجابین ناغیلی ۰۳:۴۱
آج گوز کوپیین ناغیلی ۰۱:۱۰
آج گوز کوپیین ناغیلی
۳۴۵ بازدید . ۴ سال پیش
گتدیم حاماما ۰۰:۴۸
گتدیم حاماما
۴۲۷ بازدید . ۴ سال پیش
گل گل آیاز گونلری ۰۲:۲۰
گل گل آیاز گونلری
۱.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فولکلور لایلاسی ۰۱:۰۰
فولکلور لایلاسی
۳۸۸ بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیش فیش کاییک چی - نیننیسی ۰۰:۵۳
فیش فیش کاییک چی - نیننیسی
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش