جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون
۶.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ع ئ حرفی اویرنک ۰۰:۴۲
ع ئ حرفی اویرنک
۴.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شیر و سیچان ۰۴:۰۸
شیر و سیچان
۴.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون
۴.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
چه چل چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چیلله نیز مبارک اولسون ۰۳:۲۰
چیلله نیز مبارک اولسون
۳.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش

türkcə öyrənirəm

قو قوشو و عثمان ۱۷:۴۹
قو قوشو و عثمان
۷۱۲ بازدید . ۴ سال پیش
قوجا و خسیس ۰۱:۳۵
قوجا و خسیس
۶۵۴ بازدید . ۴ سال پیش
قیزیل قوش ۰۳:۴۹
قیزیل قوش
۳۶۱ بازدید . ۴ سال پیش
چییرتکه و پلنگ ۰۲:۴۲
چییرتکه و پلنگ
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
پینوکیو ناغیلی ۱۳:۲۳
پینوکیو ناغیلی
۶۵۵ بازدید . ۴ سال پیش
پاراشوتو قایتار    ۰۴:۵۰
پاراشوتو قایتار
۲۹۱ بازدید . ۴ سال پیش
نیزه ، بالتا و قازان ۰۸:۵۹
نیزه ، بالتا و قازان
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ناردانخاتین ۰۸:۵۲
ناردانخاتین
۳۳۳ بازدید . ۴ سال پیش
مشه بیین ناغیلی ۰۸:۴۴
مشه بیین ناغیلی
۳۸۱ بازدید . ۴ سال پیش
مارالین ناغیلی ۰۲:۱۴
مارالین ناغیلی
۴۴۸ بازدید . ۴ سال پیش
معللیم و شاگیرد ۰۴:۲۶
معللیم و شاگیرد
۳۶۱ بازدید . ۴ سال پیش
کوپه ناغیلی ۰۷:۳۷
کوپه ناغیلی
۶۷۰ بازدید . ۴ سال پیش
کولگه ناغیلی ۰۳:۱۳
کولگه ناغیلی
۳۸۲ بازدید . ۴ سال پیش
کوبود آیی ناغیل ۰۱:۰۴
کوبود آیی ناغیل
۲۷۷ بازدید . ۴ سال پیش
کاسیبین ماجراسی - 2 ۰۶:۴۵
کاسیبین ماجراسی - 2
۲۶۲ بازدید . ۴ سال پیش
کاسیبین ماجراسی - 1 ۰۷:۵۲
کاسیبین ماجراسی - 1
۳۳۳ بازدید . ۴ سال پیش
ایلان و گویرچین ۰۵:۱۴
ایلان و گویرچین
۶۳۴ بازدید . ۴ سال پیش
ایکی کاردشین حیکایه سی ۰۴:۱۷
حضرت فاطیمه (س) نین یاشایی شی ۱۸:۳۲
حضرت فاطیمه (س) نین یاشایی شی
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
گونش آدلی یاخین دوستوم وار ۰۳:۳۸
گولشن و کوپگیرن قاری ۱۰:۵۱
گولشن و کوپگیرن قاری
۶۵۰ بازدید . ۴ سال پیش
گوزل و بد هیبت ناغیلی ۱۸:۱۳
گوزل و بد هیبت ناغیلی
۱.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
گوی دوشانین ناغیلی ۰۲:۵۳
گوی دوشانین ناغیلی
۶۲۸ بازدید . ۴ سال پیش
گورونمز چیچک ۰۲:۵۸
گورونمز چیچک
۴۴۳ بازدید . ۴ سال پیش