جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون
۶.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ع ئ حرفی اویرنک ۰۰:۴۲
ع ئ حرفی اویرنک
۴.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شیر و سیچان ۰۴:۰۸
شیر و سیچان
۴.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون
۴.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
چه چل چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چیلله نیز مبارک اولسون ۰۳:۲۰
چیلله نیز مبارک اولسون
۳.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش

türkcə öyrənirəm

نارگیله نارگیله ۰۱:۳۸
نارگیله نارگیله
۲۵۱ بازدید . ۴ سال پیش
ماغارامی چالیرام ۰۱:۳۳
ماغارامی چالیرام
۲۷۹ بازدید . ۴ سال پیش
منیم تویوغوم ۰۰:۴۸
منیم تویوغوم
۸۵۱ بازدید . ۴ سال پیش
آنامین اوزویم من ۰۱:۲۳
آنامین اوزویم من
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
مشه لریم ماهنی سی ۰۳:۳۱
مشه لریم ماهنی سی
۷۲۰ بازدید . ۴ سال پیش
فولکلور لایلاسی لای لای 2 ۰۳:۲۳
کپنک ماهنی سی ۰۱:۱۹
کپنک ماهنی سی
۷۷۷ بازدید . ۴ سال پیش
کندیمیز ماهنی سی ۰۱:۲۹
کندیمیز ماهنی سی
۱.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
کورپلرین اوینامالاری ۰۳:۳۹
کورپلرین اوینامالاری
۲۸۵ بازدید . ۴ سال پیش
فولکلور لایلاسی لای لای ۰۲:۵۹
قیرمیزی بالیق ۰۳:۵۳
قیرمیزی بالیق
۳۶۰ بازدید . ۴ سال پیش
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
هر یردن وطن یاخشی ۰۲:۰۶
هر یردن وطن یاخشی
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
حسینه یرلر آغلار گویلر آغلار ۰۶:۳۰
هاردا قالدین گونش سن ؟ ۰۱:۵۳
گوللر ماهنی سی ۰۲:۰۱
گوللر ماهنی سی
۷۹۰ بازدید . ۴ سال پیش
گوزل وطن ماهنی سی ۰۱:۰۲
گوزل وطن ماهنی سی
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
گیلنار ماهنی سی ۰۱:۴۷
گیلنار ماهنی سی
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آتیللا ناغیلی ۰۵:۲۱
آتیللا ناغیلی
۵۰۶ بازدید . ۴ سال پیش
علاالدینین ناغیلی ۰۴:۲۸
علاالدینین ناغیلی
۴۷۵ بازدید . ۴ سال پیش
انجیر آغاجین ناغیلی ۰۸:۴۸
انجیر آغاجین ناغیلی
۷۲۸ بازدید . ۴ سال پیش
ان قیمتلی نعمت ۲۱:۲۰
ان قیمتلی نعمت
۱.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ان دیرلی رسم ۰۲:۱۵
ان دیرلی رسم
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
الجک لر و بالتا ۰۳:۰۷
الجک لر و بالتا
۳۱۷ بازدید . ۴ سال پیش