جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون
۶.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ع ئ حرفی اویرنک ۰۰:۴۲
ع ئ حرفی اویرنک
۴.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شیر و سیچان ۰۴:۰۸
شیر و سیچان
۴.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون
۴.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
چه چل چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چیلله نیز مبارک اولسون ۰۳:۲۰
چیلله نیز مبارک اولسون
۳.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش

türkcə öyrənirəm

اورمو اوشاق ماهنی سی ۰۰:۵۸
اورمو اوشاق ماهنی سی
۶۹۶ بازدید . ۴ سال پیش
توتییم ماهنی سی ۰۲:۰۶
توتییم ماهنی سی
۸۰۲ بازدید . ۴ سال پیش
توت توت توت ۰۲:۲۲
توت توت توت
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
توی ماهنی سی ۰۴:۴۶
توی ماهنی سی
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سالام آی گوزل یای ۰۲:۳۲
سالام آی گوزل یای
۶۶۵ بازدید . ۴ سال پیش
مینیکلرین شارکی سی ۰۲:۰۸
مینیکلرین شارکی سی
۸۰۸ بازدید . ۴ سال پیش
صلح نغمه سی ۰۱:۵۲
صلح نغمه سی
۱.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سویودوم ماهنی سی ۰۱:۱۸
سویودوم ماهنی سی
۸۱۵ بازدید . ۴ سال پیش
سینجابلار (دللر) ۰۳:۱۹
سینجابلار (دللر)
۳۸۴ بازدید . ۴ سال پیش
شیکی شیکی بابا ۰۲:۰۴
شیکی شیکی بابا
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سایین قالا لایلاسی ۰۳:۴۲
سایین قالا لایلاسی
۳۳۰ بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
رنگلی شکیللر اوشاق ماهنی سی ۰۲:۰۳
قوشلار قوشلار اوچان قوشلار ۰۱:۳۵
قوشلار قوشلار آ قوشلار ۰۳:۲۲
قربان بایرامینیز مبارک ۰۱:۰۱
قربان بایرامینیز مبارک
۲.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سندن نیگارانام ۰۰:۵۳
سندن نیگارانام
۳۷۵ بازدید . ۴ سال پیش
قیزیل لاله ۰۳:۲۲
قیزیل لاله
۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
قار یاغیر ماهنی سی ۰۱:۴۸
قار یاغیر ماهنی سی
۵۹۴ بازدید . ۴ سال پیش
پپه شارکیلاری ۱۶:۲۰
پپه شارکیلاری
۳۴۰ بازدید . ۴ سال پیش
پاییز ماهنی سی 2 ۰۳:۵۱
پاییز ماهنی سی 2
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
پاییز ماهنی سی ۰۰:۴۶
پاییز ماهنی سی
۱.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نازلاما ماهنی سی ۰۰:۵۹
نازلاما ماهنی سی
۸۵۲ بازدید . ۴ سال پیش