جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دانلودفیلم کامل نبرد نورماندی در جنگ جهانی دوم ۱:۴۲:۱۷
گرامیداشت حمله متفقین به فرانسه ۰۰:۲۰
گرامیداشت حمله متفقین به فرانسه
۳.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد ۰۸:۳۰
نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
رزمایش چتربازان در نرماندی فرانسه ۰۰:۴۵
رزمایش چتربازان در نرماندی فرانسه
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نقش روسیه در پیروزی متفقین علیه ارتش هیتلر ۰۲:۴۲
هفتادمین سالگرد ورود متفقین به جنوب فرانسه ۰۲:۲۰
عملیات اورلرد ۰۱:۲۹
عملیات اورلرد
۱.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش

جنگ جهانی در نورماندی

گرامیداشت حمله متفقین به فرانسه ۰۰:۲۰
گرامیداشت حمله متفقین به فرانسه
۳.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
عملیات اورلرد ۰۱:۲۹
عملیات اورلرد
۱.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
رزمایش چتربازان در نرماندی فرانسه ۰۰:۴۵
نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد ۰۸:۳۰
نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد
۲.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش