جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سفر به ترکیه - استانبول  ۰۳:۱۷
سفر به ترکیه - استانبول 
۴.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به ترکیه ۰۳:۰۲
سفر به ترکیه
۴.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به استانبول ترکیه ۰۰:۳۰
سفر به استانبول ترکیه
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
زندگی در استانبول ۰۲:۰۸
زندگی در استانبول
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
تحصیل در ترکیه دانشگاه آیدین استانبول ۱۳:۴۱
تحصیل در ترکیه دانشگاه آیدین استانبول
۳.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به استانبول ۰۲:۲۰
سفر به استانبول
۲.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به آنکارا ۰۴:۱۵
سفر به آنکارا
۲.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
کاهش تقاضای گردشگران برای سفر به ترکیه ۰۰:۳۵
کاهش تقاضای گردشگران برای سفر به ترکیه
۲.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
 دیدار استانبول ۴۴:۲۶
دیدار استانبول
۲.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
استانبول جزایر پرنس بیوک ادا ۱۱:۵۰
استانبول جزایر پرنس بیوک ادا
۲.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
پشت صحنه پایتخت در استانبول ترکیه ۰۰:۵۸
پشت صحنه پایتخت در استانبول ترکیه
۱.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش

راهنمای سفر به استانبول الی گشت

سفر به آنکارا ۰۴:۱۵
سفر به آنکارا
۲.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
7 مکان دیدنی در آنتالیا ۰۱:۳۲
7 مکان دیدنی در آنتالیا
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
تحصیل در ترکیه دانشگاه آیدین استانبول ۱۳:۴۱
جزایر پرنس در استانبول ۰۱:۴۹
جزایر پرنس در استانبول
۱.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
پشت صحنه پایتخت در استانبول ترکیه ۰۰:۵۸
 سفر و دیدار ازشهر استانبول ۱۶:۴۲
سفر و دیدار ازشهر استانبول
۱.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
کاهش تقاضای گردشگران برای سفر به ترکیه ۰۰:۳۵
استانبول جزایر پرنس بیوک ادا ۱۱:۵۰
استانبول جزایر پرنس بیوک ادا
۲.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
تور استانبول ۰۲:۲۴
تور استانبول
۱.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
تور هیجان انگیز به استانبول با رسپینا24 ۰۲:۵۳
 استانبول در بهار ۰۳:۴۲
استانبول در بهار
۱.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
دیدنیهای استانبول ۰۲:۱۵
دیدنیهای استانبول
۱.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
تور استانبول دیدنیهای استانبول ۰۰:۱۳
تور استانبول دیدنیهای استانبول
۱.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به ترکیه - استانبول  ۰۳:۱۷
سفر به ترکیه - استانبول 
۴.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به استانبول/istanbul travel ۰۸:۲۷
سفر به استانبول/istanbul travel
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به ترکیه ۰۳:۰۲
سفر به ترکیه
۴.۴ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به استانبول ترکیه ۰۰:۳۰
سفر به استانبول ترکیه
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
زندگی در استانبول ۰۲:۰۸
زندگی در استانبول
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
سفر به استانبول ۰۲:۲۰
سفر به استانبول
۲.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
 دیدار استانبول ۴۴:۲۶
دیدار استانبول
۲.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش