جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save) ۰۲:۲۶
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save)
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ابعاد استاندارد حمام ۰۲:۳۸
ابعاد استاندارد حمام
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فرمان Offset در اتوکد ۰۲:۱۶
فرمان Offset در اتوکد
۷۰۰ بازدید . ۱ سال پیش
دستور Align ۰۲:۳۴
دستور Align
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور wipeout ۰۲:۲۱
آموزش دستور wipeout
۶۱۳ بازدید . ۱ سال پیش
ضوابط و قوانین اتاق تأسیسات ۰۵:۳۲
ضوابط و قوانین اتاق تأسیسات
۵۴۳ بازدید . ۱ سال پیش
| دستور change در اتوکد | ۰۱:۵۳
| دستور change در اتوکد |
۵۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
کشیدن خط با زاویه در اتوکد ۰۲:۱۴
کشیدن خط با زاویه در اتوکد
۵۳۲ بازدید . ۱ سال پیش
متغیر زوم فکتور در اتوکد ۰۳:۲۶
متغیر زوم فکتور در اتوکد
۵۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Rotate در اتوکد ۰۲:۴۰
آموزش دستور Rotate در اتوکد
۵۲۵ بازدید . ۱ سال پیش
دیوار راه پله چه شرایطی باید داشته باشد؟ ۰۳:۴۳
فرمان Torient در اتوکد ۰۱:۴۳
فرمان Torient در اتوکد
۴۸۹ بازدید . ۱ سال پیش

مهندس سیدعلی منتظری

آموزش دستور Mirror در اتوکد ۰۳:۰۱
قوانین طراحی پارکینگ ۰۴:۱۵
قوانین طراحی پارکینگ
۳۷۲ بازدید . ۱ سال پیش
قوانین تراس ۰۲:۳۵
قوانین تراس
۳۱۷ بازدید . ۱ سال پیش
دستور Filedia در Autocad ۰۱:۲۸
دستور Filedia در Autocad
۳۹۸ بازدید . ۱ سال پیش
تغیر شفافیت خط در Autocad ۰۱:۴۷
تغیر شفافیت خط در Autocad
۳۳۱ بازدید . ۱ سال پیش
حذف متون اضافی در پرینت ۰۵:۰۴
حذف متون اضافی در پرینت
۳۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
ضوابط طراحی داکت ۰۴:۱۷
ضوابط طراحی داکت
۴۸۰ بازدید . ۱ سال پیش
کشیدن خط با زاویه در اتوکد ۰۲:۱۴
شناخت پاسیو؟ ۰۵:۵۱
شناخت پاسیو؟
۳۰۲ بازدید . ۱ سال پیش
فرمان Offset در اتوکد ۰۲:۱۶
فرمان Offset در اتوکد
۷۰۰ بازدید . ۱ سال پیش
ضوابط و قوانین اتاق تأسیسات ۰۵:۳۲
متغیر زوم فکتور در اتوکد ۰۳:۲۶
فرمان Torient در اتوکد ۰۱:۴۳
فرمان Torient در اتوکد
۴۸۹ بازدید . ۱ سال پیش
| دستور change در اتوکد | ۰۱:۵۳
| دستور change در اتوکد |
۵۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
ابعاد استاندارد حمام ۰۲:۳۸
ابعاد استاندارد حمام
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین موقعیت درب انباری ها ۰۳:۰۳
آموزش دستور Rotate در اتوکد ۰۲:۴۰
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save) ۰۲:۲۶
الزامات عمومی نقشه‌کشی ۰۱:۴۹
الزامات عمومی نقشه‌کشی
۳۴۸ بازدید . ۱ سال پیش
دستور Align ۰۲:۳۴
دستور Align
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
قوانین مربوط به پخی به گذر؟ ۰۴:۴۸
آموزش دستور wipeout ۰۲:۲۱
آموزش دستور wipeout
۶۱۳ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش ترسیم ابرتوجه در اتوکد ۰۳:۱۳