جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش بستن پک استریل ۰۷:۳۶
آموزش بستن پک استریل
۱.۷ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
تیزر کرسی چالشهای حقوقی شیوه  پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان در بخش دولتی ۰۳:۳۲
۸۰۸ بازدید . ۴ ماه پیش
پرستاری که هنوز نوزاد خود را ندیده است ۰۰:۵۹
آموزش پروسیجر تنقیه(اِنما) ۰۳:۳۶
آموزش پروسیجر تنقیه(اِنما)
۵۴۰ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش شستن دست ها به روش طبی ۰۰:۵۰
آموزش شستن دست ها به روش طبی
۳۷۱ بازدید . ۳ ماه پیش

کادر درمانی کرونا

آموزش پروسیجر تنقیه(اِنما) ۰۳:۳۶
آموزش بستن پک استریل ۰۷:۳۶
آموزش بستن پک استریل
۱.۷ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش شستن دست ها به روش طبی ۰۰:۵۰
تیزر کرسی چالشهای حقوقی شیوه  پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان در بخش دولتی ۰۳:۳۲
۸۰۸ بازدید . ۴ ماه پیش