جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۳.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
چطور برای فایل‌های اتوکد پسوورد بذاریم؟ ۰۴:۵۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش درج فرمول در اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
رسم حلقه‌های توپر و توخالی در اتوکد ۰۳:۱۵
رسم حلقه‌های توپر و توخالی در اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد ۰۲:۱۱
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آوردن PDF به اتوکد ۰۳:۵۳
آوردن PDF به اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
تلفیق چند دستور در اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش

سید علی منتظری

منبع کمیسیون ماده صد ۰۳:۵۳
منبع کمیسیون ماده صد
۸۳۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
تبدیل png به dwg ۰۲:۴۷
تبدیل png به dwg
۱ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۲.۳ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش درج فرمول در اتوکد
۲.۲ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها
۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش مدلسازی 3 بعدی پله در اتوکد ۰۶:۰۴
کار کردن با محورهای مختصاتی اتوکد ۰۱:۳۵
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD ۰۲:۱۷
فهمیدن مقیاس نقشه‌های AutoCAD
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
تلفیق چند دستور در اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
برنامه کاتب ۰۴:۳۱
برنامه کاتب
۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
طراحی نقشه بر اساس ضوابط آتش نشانی ۰۵:۱۶
عدم شانه گیر شدن تیرها ۰۴:۰۰
عدم شانه گیر شدن تیرها
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پلان مبلمان منصوب ۰۲:۳۸
پلان مبلمان منصوب
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۲.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آوردن PDF به اتوکد ۰۳:۵۳
آوردن PDF به اتوکد
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
هم راستاسازی خطوط اندازه‌ی اتوکد ۰۲:۱۱
متغیر MirrHatch ۰۳:۲۴
متغیر MirrHatch
۶۵۷ بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Mirror در اتوکد ۰۳:۰۱
آموزش دستور Mirror در اتوکد
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۳.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش