جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save) ۰۲:۲۶
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save)
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۷۲۴ بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۷۰۴ بازدید . ۱ سال پیش
فرمان Offset در اتوکد ۰۲:۱۶
فرمان Offset در اتوکد
۷۰۰ بازدید . ۱ سال پیش
حذف نوار ابزارهای اتوکد ۰۲:۰۷
حذف نوار ابزارهای اتوکد
۶۶۵ بازدید . ۱ سال پیش
چگونه منوبار را در اتوکد بیاوریم؟ ۰۲:۱۳
چگونه منوبار را در اتوکد بیاوریم؟
۶۵۹ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش جمع دو ناحیه با یکدیگر در اتوکد ۰۲:۵۸
دستور Align ۰۲:۳۴
دستور Align
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور wipeout ۰۲:۲۱
آموزش دستور wipeout
۶۱۳ بازدید . ۱ سال پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد
۶۰۶ بازدید . ۱۱ ماه پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۶۰۴ بازدید . ۱۱ ماه پیش

استوار سازان

تبدیل فرمت های اتوکد ۰۶:۳۷
تبدیل فرمت های اتوکد
۵۰۴ بازدید . ۷ ماه پیش
بلوک پویا اتوکد چیست؟ ۰۴:۱۸
بلوک پویا اتوکد چیست؟
۵۱۷ بازدید . ۷ ماه پیش
آموزش درج فرمول در اتوکد ۰۲:۵۲
آموزش نقشه خوانی جوش‌ها ۰۳:۳۵
تلفیق چند دستور در اتوکد ۰۲:۳۰
برنامه کاتب ۰۴:۳۱
برنامه کاتب
۳۶۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
راه های نصب اتوکد ۰۸:۲۷
راه های نصب اتوکد
۵۷۵ بازدید . ۱۱ ماه پیش
عدم شانه گیر شدن تیرها ۰۴:۰۰
عدم شانه گیر شدن تیرها
۳۵۱ بازدید . ۱۱ ماه پیش
غیرفعال کردن اتوکد ۰۲:۲۱
غیرفعال کردن اتوکد
۶۰۴ بازدید . ۱۱ ماه پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
متغیر MirrHatch ۰۳:۲۴
متغیر MirrHatch
۲۹۶ بازدید . ۱ سال پیش
دستور mirrtext ۰۲:۵۸
دستور mirrtext
۷۰۴ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Mirror در اتوکد ۰۳:۰۱
دستور Super Hatch ۰۳:۳۷
دستور Super Hatch
۷۲۴ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور Multiline در اتوکد ۰۶:۴۵
آموزش Explode Text ۰۲:۵۵
آموزش Explode Text
۲۶۲ بازدید . ۱ سال پیش
درب ماشین‌رو و طراحی آن ۰۳:۴۷
درب ماشین‌رو و طراحی آن
۳۴۸ بازدید . ۱ سال پیش