جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ابتلا به کرونا ویروس ۰۴:۵۳
ابتلا به کرونا ویروس
۲۰ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پوسیدگی دندانهای دائمی کودکان ۰۳:۴۹
پوسیدگی دندانهای دائمی کودکان
۱۸.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مراجعه به دندانپزشک کودکان ۰۴:۱۸
مراجعه به دندانپزشک کودکان
۱۸.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
علائم آسم در کودکان ۰۳:۵۰
علائم آسم در کودکان
۱۸.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مزایای عصب کشی دندان ۰۳:۳۹
مزایای عصب کشی دندان
۱۸.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک پگاه ۰۳:۳۰
سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک پگاه
۲.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
دندانپزشکی اطفال کلینیک پگاه ۰۱:۰۷
دندانپزشکی اطفال کلینیک پگاه
۲.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
خدمات پاراکلینیک کلینیک پگاه ۰۱:۱۵
خدمات پاراکلینیک کلینیک پگاه
۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
مقابله با ویروس کرونا در کلینیک پگاه ۰۱:۴۵
مقابله با ویروس کرونا در کلینیک پگاه
۱.۵ هزار بازدید . ۱ ماه پیش

کلینیک فوق تخصصی کودکان پگاه

خدمات پاراکلینیک کلینیک پگاه ۰۱:۱۵
خدمات پاراکلینیک کلینیک پگاه
۲ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
مقابله با ویروس کرونا در کلینیک پگاه ۰۱:۴۵
دندانپزشکی اطفال کلینیک پگاه ۰۱:۰۷
دندانپزشکی اطفال کلینیک پگاه
۲.۱ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک پگاه ۰۳:۳۰
ابتلا به کرونا ویروس ۰۴:۵۳
ابتلا به کرونا ویروس
۲۰ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پوسیدگی دندانهای دائمی کودکان ۰۳:۴۹
پوسیدگی دندانهای دائمی کودکان
۱۸.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مزایای عصب کشی دندان ۰۳:۳۹
مزایای عصب کشی دندان
۱۸.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مراجعه به دندانپزشک کودکان ۰۴:۱۸
مراجعه به دندانپزشک کودکان
۱۸.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
علائم آسم در کودکان ۰۳:۵۰
علائم آسم در کودکان
۱۸.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش