جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شناسایی ویورس کرونا با سی تی اسکن ۰۱:۵۱
شناسایی ویورس کرونا با سی تی اسکن
۱۸.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
کرونا و ماسک ۰۸:۵۳
کرونا و ماسک
۱۳۸ بازدید . ۷ ماه پیش
تولید ماسک خانگی ۰۱:۵۸
تولید ماسک خانگی
۱۱۲ بازدید . ۶ ماه پیش
کرونا ویروس ۰۰:۵۰
کرونا ویروس
۹۵ بازدید . ۷ ماه پیش

شناسایی کرونا ویروس

تولید ماسک خانگی ۰۱:۵۸
تولید ماسک خانگی
۱۱۲ بازدید . ۶ ماه پیش
کرونا و ماسک ۰۸:۵۳
کرونا و ماسک
۱۳۸ بازدید . ۷ ماه پیش
کرونا ویروس ۰۰:۵۰
کرونا ویروس
۹۵ بازدید . ۷ ماه پیش
شناسایی ویورس کرونا با سی تی اسکن ۰۱:۵۱
شناسایی ویورس کرونا با سی تی اسکن
۱۸.۷ هزار بازدید . ۹ ماه پیش